O czym mówi standard opieki okołoporodowej?


OPIEKA W CZASIE CIĄŻY

 • Masz prawo wybrać osobę sprawującą nad Tobą opiekę zdrowotną. Możesz wybrać lekarza w trakcie specjalizacji lub specjalistę ginekologii i położnictwa, który jest uprawniony do sprawowania opieki zarówno nad ciążą niepowikłaną, jak i powikłaną. Możesz wybrać położną, niezależną specjalistkę opieki zdrowotnej, która może opiekować się kobietami w ciąży i pomagać podczas fizjologicznego porodu oraz zapewniać opiekę matce i dziecku po urodzeniu. Dotyczy to ciąż, które przebiegają bez komplikacji.
 • Masz prawo do opieki położnej środowiskowej i do edukacji przedporodowej. Wizyty przed porodem skupiają się na edukacji przed porodowej, która powinna zapewnić przynajmniej najważniejsze informacje o ciąży, porodzie i połogu.
 • Masz prawo do wizyt kontrolnych. Standardu reguluje, jakie wizyty, testy, badania, konsultacje powinny być Ci zaoferowane w czasie ciąży.
 • Masz prawo do planu opieki i planu porodu. Osoba sprawująca opiekę powinna przygotować z Tobą plan opieki podczas ciąży i plan porodu. Dokumenty te powinny być oparte na Twojej indywidualnej sytuacji i preferencjach. Plan porodu wskazuje Twoje preferencje dotyczące porodu, pierwszych godzin po porodzie i opieki nad noworodkiem. Oba plany są oficjalnymi dokumentami i powinny zostać włączone do dokumentacji medycznej.
 • Masz prawo do wyboru miejsca porodu. Możesz wybrać jako miejsce porodu swój dom, dom narodzin lub szpital. Masz prawo uzyskać od osoby sprawującej opiekę na Tobą w ciąży wyczerpujące informacje na temat wybranego miejsca porodu, w tym wskazań i przeciwwskazań.
Zobacz:  Dieta roślinna w ciąży.

 • Masz prawo do prywatności i intymności
  Personel medyczny jest zobowiązany do szacunku wobec Ciebie, do przekazywania Ci w sposób zrozumiały informacji i do uzyskania Twoich zgód. Opieka podczas porodu powinna być ciągła i w jak największym stopniu dostosowana do Twoich potrzeb.
 • Masz prawo do uśmierzania bólu
  Osoby sprawujące opiekę nad Tobą w trakcie porodu powinny poinformować Cię o metodach dostępnych powinny poinformować Cię o metodach dostępnych w danej placówce. Standard zawiera zapisy o niefarmakologicznych metodach leczenia bólu, które powinny być dostępne dla wszystkich rodzących oraz o farmakologicznych metodach. Nie ma zapisu, który
  gwarantowałby dostęp do nich wszystkim rodzącym.
 • Masz prawo do obecności wskazanej osoby bliskiej
  Obecność bliskiej Ci osoby towarzyszącej w porodzie powinna być uznana i wspierana przez personel.

 • Masz prawo do obecności podczas badań dziecka
 • Podstawowym systemem opieki w szpitalu jest „rooming-in” – dziecko przebywa w tej samej sali co matka. Wszystkie rutynowe procedury medyczne i pielęgnacyjne powinny być wykonywane w Twojej obecności i za Twoją zgodą.
 • Masz prawo do wsparcia w karmieniu piersią
  Personel medyczny powinien zapewnić Ci wsparcie w karmieniu piersią – m.in. udzielić informacji o zaletach karmienia piersią, instruktażu technik karmienia, obserwować skuteczność karmienia piersią.
 • Masz prawo do opieki po porodzie w miejscu zamieszkania
  Przez 6 tygodni po porodzie Ty i dziecko macie prawo do opieki położnej środowiskowej w miejscu zamieszkania. Położna powinna odwiedzić Was w domu co najmniej 4 razy. Po 8 tygodniach opieka nad dzieckiem przechodzi pod opiekę pielęgniarki środowiskowej, a opiekę nad matką, w tym wsparcie laktacyjne, kontynuuje położna środowiskowa
Zobacz:  Nie z miłości - Monika Stutz-Kowalska

https://rodzicpoludzku.pl/

mamaville

gonia@mamaville.pl