W Polsce 800+, a co w innych krajach?

Świadczenie „Rodzina 500+” na samym początku wprowadzenia wywołało dużą dyskusję w sferze medialnej. Jednak świadczenia dla dzieci istnieją niemal w każdym rozwiniętym kraju, choć na różnych zasadach.

Powszechne i bezwarunkowe świadczenie na każde dziecko nie jest polskim wynalazkiem. W tym artykule zebraliśmy kilka krajów z naszego kontynentu, w których istnieją odpowiedniki naszego „800+”. Będziecie zaskoczeni, na którym miejscu uplasowała się Polska!

Słowacja: 60€

Na Słowacji rodzice otrzymują 60€ miesięcznie na każde dziecko do 16 roku życia, chyba że kontynuuje ono naukę, wówczas wsparcie przysługuje do ukończenia nauki, ale maksymalnie do 25€. Podobnie jak w innych krajach tego zestawienie, to świadczenie nie zależy od dochodów rodziców. Ciekawostką jest, że to świadczenie wzrasta na Słowacji o 110€ w miesiącu, kiedy dziecko idzie do pierwszej klasy. 

Estonia: 80€

Estonia oferuje wsparcie w wysokości 80€ na każde dziecko do 19 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Dodatkowo, od trzeciego dziecka kwota ta wzrasta do 100€.

Finlandia: 95€

W Finlandii rodzice otrzymują wsparcie w wysokości 94,88€ (na 2024 rok) na dziecko do 17 roku życia. Wysokość świadczenia wzrasta w zależności od liczby dzieci w rodzinie – drugie dziecko dostaje 105€, trzecie – 134€, czwarte – 173€, a piąte i każde kolejne – 193€.

Litwa: 96€

Odrobinę wyższe świadczenie wypłaca się na Litwie, bo 96,25€ na każde dziecko do 18 r.ż., a jeśli dziecko studiuje, świadczenie przysługuje do 23 roku życia. Podobnie jak w innych rozpatrywanych krajach, prawo do świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów.

Szwecja: 1.250 koron lub 111€ 

W kolejnym nordyckim kraju – w Szwecji – wysokość pieniędzy od państwa wynosi około 111€, jednak przysługuje ono tylko do 16 r.ż., chyba że dziecko kontynuuje naukę w szkole, to wtedy do ukończenia 18 r.ż. Co ciekawe, podobnie jak w Finlandii, wysokość świadczenia wzrasta od drugiego dziecka do 1.400 koron (125€)

Zobacz:  Apteczka noworodka TOP 10 Ważnych spraw

Austria: 132€

W 2024 roku zasiłek na dziecko w Austrii (Familienbeihilfe) wynosi 132,3 € i jest to minimalna kwota na pierwsze dziecko od narodzin do 3 lat. Następnie wysokość świadczenia na dziecko stopniowo wzrasta. Przy czym, jeśli 18-latek idzie na studia lub zawodówki, to może pobierać to świadczenie aż do ukończenia 25 lat. Wysokość świadczenia rośnie także w zależności od liczby dzieci w rodzinie.

Rumunia: 145€, ale tylko do 2 roku życia

W kontrze do Austrii rumuński rząd wypłaca wyższy zasiłek na każde dziecko tylko przez pierwsze dwa lata – 719 lejów lub 145 euro, co daje temu krajowi trzecie miejsce na podium. Chociaż od 2 r.ż. do 18 r.ż. świadczenie jest o wiele niższe, bo zaledwie 59€.

Polska: 800 zł lub 185€

Polski program „Rodzina 800+” w tym zestawieniu zajmuje drugą lokatę. Nasz egalitarny program przewiduje w przeliczeniu 185€ na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziców, ani od liczby dzieci w rodzinie. Jest to solidne wsparcie, które pomaga pokrywać część wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Warto wiedzieć, że w naszym sklepie można wykorzystywać kody rabatowe Mamaville ze strony Picodi, dzięki którym można trochę obniżyć wydatki na dziecko.

Niemcy: 250€

Liderem rankingu zostały Niemcy – w tym kraju słynne świadczenie „Kindergeld” przysługuje również na każde dziecko. Wysokość tego świadczenia jest jednakowa dla wszystkich – 250€ miesięcznie. Kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Podsumowując, choć programy wsparcia dla rodziców różnią się między poszczególnymi krajami, istnieje nie jedno państwo z bezwarunkowym comiesięcznym świadczeniem na dziecko, których celem jest zmniejszenie obciążenia rodziców i zapewnienie godnych warunków życia dla dzieci.